Motyw wojny

Wojna, jaka rozgorzała między Trojanami i Grekami została opisana przez Homera w „Iliadzie”. Czytamy o rozegranych bitwach, pojedynkach i rozejmach, a także o licznych interwencjach bogów, pragnących przechylić szalę zwycięstwa na jedną ze stron. Wojna ukazana w utworze jest długa i wyniszczająca, pochłaniająca wiele ofiar. Szala zwycięstwa przechyla się to na jedną, to na drugą stronę. Jest okrutna i bardzo bezwzględna. Wojownicy walczą tak długo, dopóki starczy im sił. Nie zawsze walka jest czysta.

Źródło: streszczenia.pl