Czas i miejsce akcji

Realny czas to kilka dni z długoletniej wojny, jaką toczyli Trojanie i Grecy o piękną Helenę. Wojna ta trwała dziesięć lat. Opisane wydarzenia miały miejsce w roku ostatnim, a więc około 1184 roku p.n.e.

W tekście są odniesienia do wydarzeń, które poprzedzały te, które zostały w teście dokładnie opisane. Gdyby zliczyć wszystkie te wydarzenia razem (np. zaraza trwająca dziesięć dni), to dałoby to informację o około 50-60 dniach wojny trojańskiej.

Akcja rozgrywa się głównie przed murami Troi. To miasto znajdujące się w Azji mniejszej. W tekście wymienione są rzeki Skamander i Simoeis oraz góra Ida.

Część akcji rozgrywa się w Troi, w pałacu Priama, w obozie Greków oraz na Olimpie.

Źródło: streszczenia.pl