Geneza utworu

Sama epopeja pochodzi z przełomu IX i VIII wieku p.n.e. Najpierw rozpowszechniali ją starożytni śpiewacy - aojdowie. Zamieniali części trojańskiej historii na pieśni i wykonywali je na greckich dworach. Później ich funkcje przejęli recytatorzy - rapsodowie. Podział na księgi dokonał się o wiele później, w momencie wydawania utworu uczynili to greccy wydawcy. W dzisiejszej formie tekst został zredagowany w wieku VI p.n.e. w Atenach przez Pizystrata.

Początkowo badacze literatury uważali, że opisana w eposie Troja to twór wyobraźni antycznych artystów. Jednak ruiny miasta zostały odnalezione pod koniec XIX wieku w Azji Mniejszej przez Heinricha Schliemanna.

Źródło: streszczenia.pl