„Iliada” - środki stylistyczne

Charakterystyczne dla Homera środki poetyckie to tzw. stałe epitety – połączenie imienia bohatera z jego umiejętnością bądź jedyną charakterystyczną dla niego cechą. Są to m.in. „gromowładny Zeus”, „prędkonogi Achilles”. Utworzone w ten sposób związki frazeologiczne są nierozerwalne.

Kolejnym charakterystycznym dla Homera środkiem stylistycznym jest - porównanie homeryckie. Jest to porównanie, w którym człon opisujący jest wielokrotnie dłuższy niż opisywany. Dzięki takiemu zabiegowi poeta rozwija drugi człon do rozmiarów dygresji, a czasem - odrębnego epizodu. Konstruuje panoramiczne obrazy, umożliwia retardację (celowe opóźnienie relacji z jakiegoś zdarzenia).

Źródło: streszczenia.pl